Cégtáblák

Cégalapítás: Bt vagy Kft – így válasszonA különböző adózási és cégformák között nem könnyű eligazodni.

Bt vagy Kft? Kata vagy Kiva?

Valahogy mégis választani kell, ha vállalkozni szeretnék. A következőkben bemutatjuk a különböző vállalkozási és adózási formákat, előnyeik és hátrányaik összehasonlításával.

Mit kell tudni a betéti társaságokról

A Bt 2013 óta újra népszerű cégforma. Az adózási szabályok megváltoztatásának (az úgy nevezett KATA bevezetésének) hatására egyre nagyobb ütemben alakulnak az ilyen típusú cégek hazánkban.

Ilyen típusú vállokozás fő jellemzője, hogy nem alkothatja egyetlen ember, legalább két taggal kell, hogy rendelkezzen. Az egyik tagnak (őt nevezik beltagnak) a felelőssége jóval nagyobb, mint a másiknak (kültag). Ugyanis ő saját, személyes magánvagyonával felel a vállokozás ügyeiért, a cégre háruló fizetési kötelezettségeket szükség esetén saját zsebből kell állnia.

Bt alapítása

A cégalapítás költségeinek egyik fő tétele az ügyvédre fordított összeg. A cégtörvény végére csatolva található egy szerződés minta, aminek kitöltése a cégalapítás feltételeinek része.

A Bt alapítást javasolt ezzel a sablonnal elkészíteni, hiszen így a legegyszerűbb, és ha gyors cégalapításra vágyunk, akkor is előbbre vagyunk ilyen módon. A szerződés aláírásakor jelen kell lennie a társaság összes tagjának és az adott jogi szakembernek. Ilyen módon a cégalapítás költségeinek ez a tétele 25 ezer forintot fog jelenteni.

A Bt - vagy bármilyen más cégforma alapításának feltétele -, hogy az induló vállokozásnak legyen neve és székhelye. Székhelyhez egyébként igénybe lehet venni ún. székhelyszolgáltató cégek szolgáltatásait is. A névválasztásnál arra kell ügyelni, hogy a cégnevet csak abban az esetben jegyzik be, ha az nem azonos más cég, magánvállalkozás nevével.

A cégalapítás feltételei között szerepel még az illeték megfizetése is. Ez egyszerűsített eljárásban 25 ezer forintot jelent a vállokozás létrehozói számára. Az illeték utalása és az szerződés aláírása után lehet kérni a területileg illetékes cégbíróságnál a cég bejegyzését.

Egy betéti társaság létrehozása azért is tartozhat az olcsó cégalapítások sorába, mert nem kötelező egy bizonyos tőkét felmutatni ahhoz, hogy a vállalkozás útjára indulhasson. A betéti társaság vagyona nem feltétlenül kell, hogy konkrétan bankban (vagy bárhol máshol) elhelyezett pénz legyen, ez lehet olyan értékes ingóság is, mint egy autó, egy laptop, vagy például bármilyen más értékes, elektronikai eszköz.

Itt érdemes még megjegyezni, hogy magánvállalkozás tulajdonosa nem lehet egy másik Bt korlátlan felelősségű tagja, vagyis beltagja.

Érdemes lehet inkább Kft-ben gondolkodni?

Kft alapításának feltételei

Egy Kft létrehozása nagyon sok tekintetben hasonlít egy Bt alapításához. Több lépés megegyezik, mégis van pár eltérő mozzanat, ha ezt a cégformát válasszuk. A Kft és a Bt közötti legfőbb különbséget az adja, hogy a Kft tagjai magánvagyonukkal alapvetően nem felelősek a cég ügyeiért.

Lehet-e egy személynek Kft-t alapítani?

A Korlátolt Felelősségű Társaság (Kft) megalapításnak egy speciális esete az egyszemélyes Kft létrehozása. Az egyik fő különbség jogi eredetű: ezt a vállalkozás fajtát nem társasági szerződéssel kötik, hanem alapító okiratot kell benyújtani a cégbírósághoz.

Egyszemélyes Kft létrejöhet úgy is, hogy már működő vállalkozásból kiválik egy üzletrész, és annak tulajdonosa egyetlen egy személy lesz. Az is előfordulhat, hogy egy működő Kft tagjai szép sorban, valami okból, kiválnak a vállalkozásból, és a végére egyetlen egy ember marad a cégen belül. Ilyen esetekben annak a bizonyos egy embernek tizenkét hónap áll a rendelkezésére, hogy a társasági szerződést módosítsa, okiratra változtassa.

Az egyszemélyes Kft alapítása viszonylag olcsónak számít a „rendes” Kft-hez képest, mivel induláskor elég száz ezer forint kezdőtőkével rendelkezni, és két év áll a tulajdonos rendelkezésére, hogy azt kipótolja minimum hárommillió forintra. Viszonylag új keletű (2006-os) az a jogszabály, hogy az egyszemélyes Kft-nek nem kötelező könyvvizsgálót alkalmaznia.

A Kft esetében is a cégalapítás feltételei között szerepel az, hogy a vállalkozásnak legyen telephelye (ennek tulajdonjogát, vagy az ingatlan tulajdonosának beleegyezését szintén be kell mutatni a cégbíróságon) és olyan neve, ami alatt még nincs más cég, vagy magánvállalkozás bejegyezve.

A társasági szerződést ügyvéd előtt kell aláírni a Kft tagjainak. Itt is javasolt a szerződésminta, ha az olcsó cégalapítás prioritást élvez, ugyanis a nem sablon szerződéssel bejegyezni kívánt cég esetében jóval magasabb az illeték. A Kft bejegyzésének költsége duplája, mint a Bt esetében, vagyis ötvenezer forint.

Mikor van szükség cégmódosításra

Bármelyik vállokozás életében lehetnek olyan esetek, hogy a társasági szerződést meg kell változtatni. Egyik ok lehet pl. a cégnév módosítása. Erre bármikor módja lehet a különböző cégformák tulajdonosainak. Ami nagyon fontos, hogy az új cég nevének is meg kell felelni minden szabálynak, ugyanúgy, mint az eredeti névnek.

A cégtagok személyes adataiban is bármikor bekövetkezhet változás. Leggyakrabban az szokott megtörténni, hogy valamelyik tulajdonos (cégvezető, kültag, beltag, könyvvizsgáló) más helyre költözik, vagy valamelyikük neve házasságkötést követően megváltozik. Ezeket a módosulásokat is köteles mindegyik cégforma tagjai jelenteni a területileg illetékes cégbíróság felé.

A jegyzett tőke megváltoztatása, vagyis felemelése, vagy éppen lejjebb szállítása is előfordulhat. Magának az alapító szerződésnek a módosítására is sor kerülhet bizonyos esetekben.

A cégmódosítás természetesen bizonyos díjak megfizetése után kerül csak bejegyzésre. A legtöbb esetben ezek a pénzbeli kötelességek viszonylag olcsóak. Tízen ötezer forint illetéket és további háromezer forint közzétételi díjat kell megfizetnie annak, aki cége, vagy magánvállalkozása adatait módosítani óhajtja. Bizonyos esetekben ez a díj lehet több is, a (nem egyszerűsített) cégbejegyzési eljárásban átutalt összeg 40%-át kell megfizetni.

A cégmódosítás esetében a változtatása nagyságától és jellegétől függ az, hogy vállalkozás taginak milyen többségű szavazata szükséges a módosítás érvényesítéséhez.

Végelszámolás: tudnivalók

A cégek sem örök életűek, van, hogy egy Bt, Kft vagy egy magánvállalkozás valamilyen oknál fogva megszűnik létezni. Végelszámolás esetében fontos kiemelni, hogy ha jogutód nélkül megszűnő vállalkozásokról van szó, ha más formában, más keretek között folytatja tovább az adott gazdasági társaság a tevékenységét, az más jogi kategóriába tartózik bele.

A közbeszéd gyakran keveri a fogalmat a végelszámolási eljárással. A különbség a két jogi kategória között, hogy végelszámolási eljárás esetében az adott cég fizetésképtelen, a végelszámolás esetében viszont fizetésre képes gazdasági egységről van szó.

Ma Magyarországon a végelszámolás menetéről, az azzal kapcsolatos jogokról és kötelességekről egy 2006-ben hozott törvény rendelkezik. Eszerint, magának a végelszámolásnak a célja a gazdasági társaság hitelezőinek a kielégítése.

Az eljárás tárgya pedig a vállalkozás vagyona, de nemcsak arról az összegről van szó, amit az eljárás kezdetén a cég bankszámláján (vagy bárhol máshol) volt, a jogi procedúra ideje alatt szerzett bevételről is rendelkeznek a végelszámolásban. A végelszámolás alapesetben a vállokozás szerint illetékes cégbíróságon történik. Speciális esetekben, ha a felszámolás peres ügy keretein belül történik, akkor a megyei bíróság hatásköre lefolytatni az eljárást.

A végelszámolás fontos lépése a végelszámoló kinevezése. Neki nem fontos természetes személynek lenni, lehet jogi személy is, akár jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is. A legfőbb feladatai a cég vagyoni helyzetének meghatározása. Ezek után kötelessége a hitelezők felé az esetleges tartózások kiegyenlítése. A gazdasági társaság vagyontárgyainak értékesítése is az ő kötelezettségei körébe sorolható.

Nagyon fontos szabály, hogy a végelszámolást három éven belül le kell folytatni. Ellenkező esetben egy másik törvény által szabályozott kategóriába, a kényszer végelszámolásba, kerül át a cég megszüntetése, annak minden jogi hátrányával együtt.

Megosztás

Kiss Dóra

Kiss Dóra

Szerkesztő

Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindent megéljük, de törekedni kell rá. A negatív élmény is élmény, amiből ihletet meríthetsz.