Könyvelő cég

Kontrolling és könyvelés – hasznos tudnivalókMiért van szükség kontrollingra? Hogyan kapcsolódik a kontroller és a könyvelő munkaköre? Adók és járulékok, bérszámfejtés – ezeket a kérdéseket boncolgatjuk a következő cikkünkben.

Mire jó a kontrolling?

A kontrolling napjaink sokat használt, kis túlzással divatos fogalma. A kifejezéssel igazából nincs új a nap alatt: a cégek életében (legalábbis egy kicsit is életképes cég életében) az „ősidőktől napjainkig” soha nem hiányzott a tudatos pénzügyi tervezés.

A fogalom az angol „control” szóból származik, ami nagyjából annyit tesz: „irányítani”. Szakemberek felhívják arra a figyelmet, hogy a kontrolling (ennek ellenére) nem jelentheti kizárólag és elsősorban az ellenőrzést. Tagadhatatlan hogy a kontroll a folyamatok felett részét képzi a fogalomnak, de ha ebbe az irányba „megy el” a dolog, az semmiképpen nem hasznos a cég számára, sem bevételi, sem egyéb szempontból.

Magának a kontrolling kifejezésnek nincs egy mindenki által elfogadott és „kőbe vésett” változata, de alapvetően mindenki egy, a felső vezetés szintjén jelen lévő funkciót ért alatta, ami a pénzügyek tudatos célmeghatározását, és az ezzel kapcsolatos tervezést foglalja magába.

A kontrolling területe alá esik még ezeknek a pénzügyi folyamatoknak a folyamatos ellenőrzése, kordinalása és menet közbeni esetleges szabályozása. A kontrolling már csak azért is a gazdasági egység vezetőinek a hatásköre kell, hogy legyen, mert a célokat és a célokhoz rendelt költségkeretet ők határozzák meg.

Hogyan kapcsolódik a könyvelő feladatköre?

Természetesen a kontrolling nem megy könyvelő, vagyis az adminisztrációt ellátó személy nélkül. A könyvelés minden cég törvénybe foglalt kötelessége, hiszen a hatóságok bele akarnak látni a vállalatok, a különböző gazdasági egységek pénzügyeibe.

A témában jártas szakemberek sokasága, pénzügyi tanácsadók, mérlegképes könyvelők, adótanácsadók és könyvelő irodák vezetői azt mondják, hogy a megfelelően működő, vagyis hatékony kontrolling rendszer a könyvelésre támaszkodik. Ezért is van az, hogy sok szakember nem csupán könyvelői irodát nyit, hanem olyan szolgáltatót hoz létre, ami a hatóságok felé kötelező adminisztráció mellett a pénzügyi tanácsadásban is részt tud vállalni.

Ezek a pénzügyi tanácsadó cégek, a különböző könyvelői feladatokkal (kettős könyvelés, bérszámfejtés, adótanácsadás) segítik elvégezni a költségvetés megtervezését, a fajlagos költségek nyomon követését, elvégzik a különböző beruházások pénzügyi elemzését, ezen beruházások várható pénzügyi hasznáról előrejelzést készítenek, illetve a tervezett beruházásokkal kapcsolatos pénzügyi tanácsadásban is szerepet vállalhatnak.

Bérszámfejtés

A könyvelői tanfolyamok egyik nagyon fontos elme, illetve egy könyvelői állás betöltésének elengedhetetlen feltétele a bérszámfejtési ismertek tudása és alkalmazása. (Bérszámfejtő szakma létezik hivatalosan, OKJ-s tanfolyam is van rá, de cégek életében az az általános, hogy a könyvelői állást betöltő személy intézi az adminisztráció ezen részét is, hiszen egy mérlegképes könyvelő, egy regisztrált mérlegképes könyvelő pedig főleg, tisztában van a bérszámfejtés „rejtelmeivel”.) A pénzügyi kifejezés azt a folyamatot jelenti, amikor a munkaadó, illetve a munkavállaló különböző járulékait kiszámolják, illetve „lepapírozzák”.

Minden munkavállaló (és nem munkavállaló) előtt köztudott, hogy a (nem feketén) dolgozók munkabéréből bizonyos juttatások kerülnek levonása.

Ezeknek három alapvető csoportja létezik:

 1. Az első csoportba a törvény által előírt levonások tartoznak: Ilyenek az adók és a különböző járulékok. A hatályos törvények szerint a következő járulékokat vonja le az állam, vagy más szerv az egyszeri munkavállaló béréből:
  • legnagyobb tétel a személyi jövedelemadó és az egészségügyi járulék. (Amelyet két jogcímen vonnak le: pénzbeli egészségbiztosítási járulék és természetbeni egészségbiztosítási járulék.)
  • Viszonylag nagy tételt jelent még a nyugdíjjárulék,
  • viszont a munkaerő piaci járulék csak a bruttó bért 1,5%-át jelenti.

  Ez az „alapeset”, de ha a pénztárban keletkezett hiány, vagy a munkaeszközben keletkezett kár miatt vonnak el a munkavállalótól, az az összeg is ebbe a kategóriába sorolandó.

 2. A második csoport a jogerős bírósági, vagy egyéb más hatósági végzés miatti elvonás. Erre példa lehet egy ki nem egyenlített bírság egy közlekedési kihágás miatt, de lehet a gyermektartás levonása is.

 3. Az utolsó csoport azokat a forintokban mérhető elvonásokat jelenti, amikhez a munkavállaló (könnyen lehet, hogy kénytelen kelletlen) maga is hozzájárul. Ebbe a csoportba tartozó tételek a legszélesebb körűek. Jelenthetnek, tagdíjat, szállás költségét, munkaruha költséget, vagy akár egy tanfolyam díját is.

A munkaadó kötelező terhei kisebb arányúak, mint a munkavállalótól történő levonások. Az utóbbi fizetésének nagyjából harmada kerül az államhoz, illetve rajta keresztül a különböző szervezetekhez. A munkaadó terheinek legnagyobb tétele a 27%-os szociális hozzájárulási adó.

Ezen felül van még egy minimális mértékű (1,5%) levonása, amit mint szakképzési hozzájárulást tartanak számon. Ez a csekély összegű adófajta lehetőséget is jelenthet a cég életében, mivel a befizető gazdasági egységnek lehetősége van arra, hogy a pénz egy részét a saját alkalmazásában lévő dolgozók képzésre használja fel.

Természetesen a munkaadót is illethetik bizonyos adókedvezmények. Ezek elsősorban arra törekednek, hogy a munkaerő piacon hátrányos helyzetben lévő személyeket támogassanak, vagyis alapvetően szociális jellegűek. (Vagyis inkább csak első ránézésre szociális jellegűek, hiszen gazdasági érdek is az, hogy pl. egy sérült személy, vagy egy kisgyerekes anyuka ne segélyből éljen, hanem aktív tagja legyen a társadalomnak.)

Könyvelés és könyvelő irodák

A könyvelés minden cég életében fontos, vagyis még pontosabban elengedhetetlen tevékenység, szinte minden bokorban van egy könyvelési iroda. Nemcsak Budapesten, vagy a régiók központjának számító nagyvárosokban léteznek ilyenek, hanem kisebb településeken is.

Nem minden cég engedheti meg magának (és nincs is értelme megengedni, hiszen nem lenne annyi munka), hogy főállásban alkalmazzon valakit, aki levégzi a bérszámfejtés feladatát, ért az online könyveléshez, vagy éppen adótanácsadásban tud hasznára lenni a cégnek.

A kisvállalkozások, Kft-k, Bt-k könyvelői irodák szolgáltatásait is igénybe vehetik. Könyvelői irodát bármelyik könyvelői tanfolyamot elvégzett mérlegképes könyvelő nyithat, de általában az cseng a legjobban, ha az illető már regisztrált mérlegképes könyvelő. (Vagyis három éve a szakmában van. E mellett a regisztrált mérlegképes könyvelői „titulus” azzal is jár, hogy folyamatos tovább képzéseken vesz részt, ami szintén bizalmat kelthet.)

Manapság egyre elterjedtebb az online könyvelés, a netes felületen történő munkavégzés sok tekintetben hasznosabb a cégnek, ezért a könyvelést végző iroda kiválasztásánál az is fontos lehet, hogy képes legyen online könyvelésre.

Megosztás

Kiss Dóra

Kiss Dóra

Szerkesztő

Az élet túl rövid ahhoz, hogy mindent megéljük, de törekedni kell rá. A negatív élmény is élmény, amiből ihletet meríthetsz.